Анемија

  • феритин (Фер)

    феритин (Фер)

    Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације феритина (Фер) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.