Цардиац Маркерс

 • Експресирани ген 2 за стимулацију раста растворљивог раста (СТ2)

  Експресирани ген 2 за стимулацију раста растворљивог раста (СТ2)

  Комплет се користи за ин витро квантитативно откривање концентрације експримираног гена 2 за стимулацију раста растворљивог 2 (СТ2) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви.

 • Н-терминални про-мозгани натриуретски пептид (НТ-проБНП)

  Н-терминални про-мозгани натриуретски пептид (НТ-проБНП)

  Комплет се користи за ин витро квантитативну детекцију концентрације Н-терминалног про-можданог натриуретичког пептида (НТ-проБНП) у узорцима хуманог серума, плазме или целе крви.

 • Изоензим креатин киназе (ЦК-МБ)

  Изоензим креатин киназе (ЦК-МБ)

  Комплет се користи за ин витро квантитативно одређивање концентрације изоензима креатин киназе (ЦК-МБ) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви.

 • миоглобин (мио)

  миоглобин (мио)

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације миоглобина (Мио) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.

 • срчани тропонин И (цТнИ)

  срчани тропонин И (цТнИ)

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације срчаног тропонина И (цТнИ) у узорцима хуманог серума, плазме или пуне крви ин витро.

 • Д-Димер

  Д-Димер

  Комплет се користи за квантитативну детекцију концентрације Д-димера у узорцима људске плазме или пуне крви ин витро.